APEP Info

Kontakt

Association des Professeurs d’Éducation Physique a.s.b.l.
1, op der Haard
L-6917 Roodt/Syre

apepcomite@365.education.lu

Zesummesetzung vum APEP Comité 2020/2021

President:
Claude Schumacher

Trésorière:
Michèle Feit

Secrétaire:
Tom Schmitz

Membren:
Yves Bley
Maciek Complak
Marc Hoffmann
Max Krippler
Yves Picard
Tom Schaack
Claude Scheuer
Max Vanoli
Piotr Wolanksi
Manon Zeig

 

Responsable fir Formation continue

Sandy Heinen
Jessie Heintz