APEP Info

Kontakt

Association des Professeurs d’Éducation Physique a.s.b.l.
1, op der Haard
L-6917 Roodt/Syre

apepcomite@365.education.lu

Zesummesetzung vum APEP Comité 2017

President:
Claude Schumacher

Trésorière:
Michèle Feit

Secrétaire:
Yann Schneider

Membren:
Yves Bley
Guy Engel
Marc Hoffmann
Thierry Krieps
Max Krippler
Anne-Marie Lebon
Yves Picard
Claude Scheuer
Tom Schmitz
Max Vanoli

 

Responsable fir Formation continue

Sandy Heinen
Jessie Heintz
Marc Hoffmann