APEP Info

Kontakt

Association des Professeurs d’Éducation Physique a.s.b.l.
1, op der Haard
L-6917 Roodt/Syre

apepcomite@365.education.lu

Zesummesetzung vum APEP Comité 2017

President:
Claude Schumacher

Trésorière:
Michèle Feit

Secrétaire:
vacant

Membren:
Yves Bley
Maciek Complak
Marc Hoffmann
Thierry Krieps
Max Krippler
Yves Picard
Tom Schaack
Claude Scheuer
Tom Schmitz
Max Vanoli
Piotr Wolanksi
Manon Zeig

 

Responsable fir Formation continue

Sandy Heinen
Jessie Heintz
Marc Hoffmann