Tag: 19. November 2020

Lobby vum Schoulsport

Den 18. November ass en oppene Bréif vun der APEP zu der Plaz an der Lobby vum Schoulsport a Coronazäite sou wéi dem Poste vum Sportskommissär, un d’Ministeren Dan Kersch a Claude Meisch gaangen: >>> Lettre ouverte 18.11.2020 <<< Hei och nach verschidde Linken an deem Kontext: >>> Projet de loi <<< >>> Questions parlementaires […]

Read more