Tag: 18. November 2020

Prise de position zur aktueller Situatioun am Schoulsport

Communiqué zum Ëmgang mam Schoulsport an der Bewegung ënnert der aktueller Pandemie: >>> Communiqué 07.11.2020 <<< Dat am Communiqué erwähnten Hygieneskonzept dat zesumme mat der Programmkommissioun (CNES) am Juli 2020 ausgeschaff ginn ass, fannt dir hei: >>> Hygienekonzept Schulsport 07.11.2020 <<<

Read more